×

FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

دانشکده فنی و مهندسی

اهداف دانشکده: پیشرفت های روز افزون در زمینه های گوناگون، نیاز بشر را به فراگیری و توسعه فناوری های نوین به همراه دارد. رشته های فنی و مهندسی در برگیرنده مجموعه علوم مبتنی بر فنون و روش ها در بکارگیری مفاهیم توسعه یافته توسط نظریه پردازان در عرصه های گوناگون اجتماع، صنعت، اقتصاد و غیره می باشند.

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان با توجه به پیشرفت های روزافزون کشور و نیاز به پرورش متخصصین در زمینه های مختلف قصد دارد تا با استعانت از خداوند متعال رسالت مهم و ارزشمندی را در خصوص تربیت نیروهای کارآمد و تولید علم در رشته های مختلف فنی و مهندسی بر عهده داشته باشد. بدیهی است اساس پیشرفت جز با دو رکن آموزش و پژوهش بنیان نخواهد گردید و پرداختن به این دو رکن اساسی برای دستیابی به اهداف متعالی ایران اسلامی وظیفه تمامی اعضای دانشکده اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان می باشد.

اهداف آموزشي دانشکده عبارتند از پرورش دانشجوياني  كه آگاهي لازم را در موضوعات مربوط به رشته خود داشته و علاوه بر آشنایی با اصول و روشها، با پرورش ذهن  و افزايش مهارتها و ارتقاي روحيه پژوهشي ابزار لازم را برای کار در موقعیت های شغلی مربوطه و یا جهت ادامه تحصيل در رشته خود  يا ساير رشته هاي مرتبط كسب نمايند.

اهداف پژوهشي دانشکده عبارتند از ایجاد زمینه های لازم و فضای مناسب جهت برانگيختن تحقيقات گروهي، افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی و ایجاد نوآوری و پرورش خلاقیت ها است.

رئیس دانشکده: دکتر رسول محبی

اعضای هیأت علمی

کارشناسان دانشکده

صفحه انگلیسی دانشکده فنی و مهندسی

تلفن و نمابر: 31177003-023

ایمیل دانشکده: engineering@du.ac.ir

آدرس: دامغان، میدان دانشگاه، فاز B، دانشکده فنی و مهندسی

TOP