رضا مرتضوی

دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سمت :رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: امنیت در پایگاه داده
پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 رضا ناظم نژاد   

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

سمت: معاون آموزشی دانشکده

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماند

پست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 علیرضا آلبویه

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control
پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 بهزاد بقراطی

دکتری مهندسی برق- الکترونیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
زمینه کاری: الکترونیک  هسته ای
پست الکترونیکی: behzad_bhd[at]yahoo.com

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


محمد پازکی

دکتری مهندسی برق – قدرت
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قدرت- حفاظت سیستم‌های قدرت، ادوات FACTS، کیفیت توان، کاربرد روش‌های هوشمند در سیستم‌های قدرت
پست الکترونیکی: Pazoki.m[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


سیده ملیحه خاتمی

کارشناس ارشد سخت افزار
مرتبه علمی: مربی
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


میثم زارعی

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mzareiee[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


سیده حمیده عرفانی    

کارشناسی ارشد نرم افزار
مرتبه علمی: مربی

سمت : مدیر گروه آموزش مهندسی کامپیوتر
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


منصوره معادی

کارشناسی ارشد صنایع – تحلیل سیستمهای اجتماعی، اقتصادی

مرتبه علمی : مربی
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


رسول محبی

دکتری مکانیک- تبدیل انرژی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد
پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


مهسا مهراد

دکتری برق- الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mmehrad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


رسول جمشیدی   

دکتری صنایع- صنایع

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قابلیت اطمینان، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


محمد حسین طالب پور

دکتری عمران

سمت: مدیرگروه آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه – بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


اصغر فیضی

دکتری برق – مخابرات

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: پردازش سیگنال های دیجیتال و بینایی ماشین، سیستم های مخابرات دیجیتال، باز شناسی الگو و یادگیری ماشین، نظریه اطلاعات و کدینگ، پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: a.feizi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


محمدرضا رضایی

دکتری مهندسی مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: روش های تغییرشکل پلاستیکی شدید، مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، مواد کامپوزیتی ، فلزات آمورف

پست الکترونیکی:  m.r.rezaei@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


مهدی فرزین فر

دکتری برق

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی: m.farzinfar@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


سبحان محمدیان

دکتری برق – الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، کیفیت توان

پست الکترونیکی: s.mohamadian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


جواد عباسی آقاملکی

دکتری برق – الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


عباس پوردیلمی

دکتری عمران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، تحلیل عددی در ژئومکانیک

پست الکترونیکی: a.pourdeilami[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی