محمد پازکی

سمت :رئیس دانشکده

دکتری مهندسی برق – قدرت
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قدرت- حفاظت سیستم‌های قدرت، ادوات FACTS، کیفیت توان، کاربرد روش‌های هوشمند در سیستم‌های قدرت
پست الکترونیکی: Pazoki.m[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۷ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


علیرضا آلبویه

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control
پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۱ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 رضا ناظم نژاد   

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماند

پست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۹ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


رضا مرتضوی

دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: امنیت در پایگاه داده
پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۲۱۸ – طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 بهزاد بقراطی

دکتری مهندسی برق- الکترونیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
زمینه کاری: الکترونیک  هسته ای
پست الکترونیکی: behzad_bhd[at]yahoo.com

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


سیده ملیحه خاتمی

کارشناس ارشد سخت افزار
مرتبه علمی: مربی
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۸ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


میثم زارعی

دکتری برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mzareiee[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


سیده حمیده عرفانی    

کارشناسی ارشد نرم افزار
مرتبه علمی: مربی

زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۸ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


منصوره معادی

کارشناسی ارشد صنایع – تحلیل سیستمهای اجتماعی، اقتصادی

مرتبه علمی : مربی
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۸ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


رسول محبی

دکتری مکانیک- تبدیل انرژی

سمت: مدیرگروه آموزشی مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد
پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۱ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


مهسا مهراد

دکتری برق- الکترونیک
مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mmehrad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


رسول جمشیدی   

دکتری صنایع- صنایع

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قابلیت اطمینان، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۵ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


محمد حسین طالب پور

دکتری عمران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه – بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


اصغر فیضی

دکتری برق – مخابرات

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی برق

زمینه تخصصی: پردازش سیگنال های دیجیتال و بینایی ماشین، سیستم های مخابرات دیجیتال، باز شناسی الگو و یادگیری ماشین، نظریه اطلاعات و کدینگ، پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: a.feizi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۶ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


محمدرضا رضایی

دکتری مهندسی مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: روش های تغییرشکل پلاستیکی شدید، مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، مواد کامپوزیتی ، فلزات آمورف

پست الکترونیکی:  m.r.rezaei@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۰ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


مهدی فرزین فر

دکتری برق

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها، حفاظت سیستم های قدرت، منابع تولید پراکنده

پست الکترونیکی: m.farzinfar@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۱۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


سبحان محمدیان

دکتری برق – الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، کیفیت توان

پست الکترونیکی: s.mohamadian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۱۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 


جواد عباسی آقاملکی

دکتری برق – الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۴ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


عباس پوردیلمی

سمت : مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتری عمران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، تحلیل عددی در ژئومکانیک

پست الکترونیکی: a.pourdeilami[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۲۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی


سید هادی رستمیان

دکتری مکانیک – تبدیل مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا- آیرودینامیک

کارشناسی مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات

زمینه های مورد علاقه:

انتقال حرارت، نانوسیالات، مبدل های حرارتی، تهویه مطبوع، انرژی های تجدید پذی

پست الکترونیکی:  h.rostamian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۱ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

حامد  فضل الله تبار

دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

سمت : سرپرست گروه صنایع

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • تحلیل و هوش تجاری و برنامه ریزی اقتصادی کسب و کار
 • برنامه ریزی مسیر سیستم های تولید اتوماتیک
 • مهندسی قابلیت اطمینان و پایایی
 • مدل های تصمیم گیری و روشهای بهینه سازی آماری
 • برنامه ریزی زنجیره تامین
 • مدیریت هوشمند فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی:hfazl[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر فضل اله تبار

امیر خاکباز

دکتری مهندسی صنایع – صنایع

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 1. لجستیک و زنجیره تامین
 2. مدیریت عملیات
 3. ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 4. مدیریت پروژه

پست الکترونیکی a.khakbaz[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره   – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

مهدی عبادی جامخانه

دکتری مهندسی عمران گرایش سازه

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • اعضای کامپوزیت
 • اندرکنش خاک و سازه
 • وسایل کنترل غیرفعال لرزه ای

پست الکترونیکی:M.ebadi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق: اتاق شماره ۱۳۱۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

علیرضا حیدری

دکتری تخصصی مهندسی سیستم های انرژی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • مدلسازی سیستم های انرژی
 • بهینه سازی و مدیریت انرژی
 • پایداری و امنیت انرژی
 • انرژی و محیط زیست
 • انرژی های تجدیدپذیر

پست الکترونیکی:a.heidari[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۵۶   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

dr.alireza-heidari