رسول محبی

سمت : سرپرست دانشکده فنی و مهندسی

دکتری مکانیک- تبدیل انرژی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد
پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۱ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

********************************************************************************

 

محمد پازکی

سمت :معاون آموزشی دانشگاه

دکتری مهندسی برق – قدرت
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تخصصی: قدرت- حفاظت سیستم‌های قدرت، ادوات FACTS، کیفیت توان، کاربرد روش‌های هوشمند در سیستم‌های قدرت
پست الکترونیکی: Pazoki.m[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۷ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**********************************************************************************************************

علیرضا آلبویه

سمت : مدیر آموزش دانشگاه

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control
پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۱ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

*************************************************************************************************************

رضا ناظم نژاد   

سمت : مدیر حوزه ریاست دانشگاه

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماند

پست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۹ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 

 

*************************************************************************************************************

رضا مرتضوی

سمت : مدیر فرهنگی دانشگاه

دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: امنیت در پایگاه داده
پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۲۱۸ – طبقه دوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 

 

 

*************************************************************************************************************

محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 

 

****************************************************************************************************************

بهزاد بقراطی

دکتری مهندسی برق- الکترونیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
زمینه کاری: الکترونیک  هسته ای
پست الکترونیکی: behzad_bhd[at]yahoo.com

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 

*******************************************************************************************************

سیده ملیحه خاتمی

کارشناس ارشد سخت افزار
مرتبه علمی: مربی
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۸ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

 

******************************************************************************************************************

 

میثم زارعی

دکتری برق – الکترونیک
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mzareiee[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

****************************************************************************************************************

 

سیده حمیده عرفانی    

کارشناسی ارشد نرم افزار
مرتبه علمی: مربی

زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۰۸ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***************************************************************************************************************

 

منصوره معادی

کارشناسی ارشد صنایع – تحلیل سیستمهای اجتماعی، اقتصادی

مرتبه علمی : مربی
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۸ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***********************************************************************************************************

 

مهسا مهراد

دکتری برق- الکترونیک
مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mmehrad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

*************************************************************************************************************

 

رسول جمشیدی   

دکتری صنایع- صنایع

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قابلیت اطمینان، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۵ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

*******************************************************************************************************

 

محمد حسین طالب پور

دکتری عمران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه – بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

*******************************************************************************************************

 

اصغر فیضی

دکتری برق – مخابرات

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: پردازش سیگنال های دیجیتال و بینایی ماشین، سیستم های مخابرات دیجیتال، باز شناسی الگو و یادگیری ماشین، نظریه اطلاعات و کدینگ، پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: a.feizi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۶ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**************************************************************************************************************

 

محمدرضا رضایی

دکتری مهندسی مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: روش های تغییرشکل پلاستیکی شدید، مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، مواد کامپوزیتی ، فلزات آمورف

پست الکترونیکی:  m.r.rezaei@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۰ –  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***********************************************************************************************************

 

مهدی فرزین فر

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری برق

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها، حفاظت سیستم های قدرت، منابع تولید پراکنده

پست الکترونیکی: m.farzinfar@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۱۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**************************************************************************************************************

 

سبحان محمدیان

دکتری برق – قدرت

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، کیفیت توان

پست الکترونیکی: s.mohamadian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۱۳ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***************************************************************************************************************

 

جواد عباسی آقاملکی

دکتری برق – الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۴ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

****************************************************************************************************************

 

عباس پوردیلمی

سمت : معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

دکتری عمران

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، تحلیل عددی در ژئومکانیک

پست الکترونیکی: a.pourdeilami[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳-    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۲۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***************************************************************************************************************

 

سید هادی رستمیان

سمت : سرپرست گروه مهندسی مکانیک

دکتری مکانیک-تبدیل انرژی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا- آیرودینامیک

کارشناسی مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات

زمینه های مورد علاقه:

انتقال حرارت، نانوسیالات، مبدل های حرارتی، تهویه مطبوع، انرژی های تجدید پذی

پست الکترونیکی:  h.rostamian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳–    داخلی:

شماره و محل اتاق:شماره ۱۳۰۱ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

*************************************************************************************************************

 

دکتر فضل اله تبار

حامد  فضل الله تبار

سمت : رئیس گروه نظارت و ارزیابی

دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تخصصی:

 • تحلیل و هوش تجاری و برنامه ریزی اقتصادی کسب و کار
 • برنامه ریزی مسیر سیستم های تولید اتوماتیک
 • مهندسی قابلیت اطمینان و پایایی
 • مدل های تصمیم گیری و روشهای بهینه سازی آماری
 • برنامه ریزی زنجیره تامین
 • مدیریت هوشمند فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی:hfazl[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳–    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره ۱۳۱۲ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

***********************************************************************************************************

امیر خاکباز

سمت : سرپرست گروه مهندسی صنایع

دکتری مهندسی صنایع – صنایع

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 1. لجستیک و زنجیره تامین
 2. مدیریت عملیات
 3. ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 4. مدیریت پروژه

پست الکترونیکی a.khakbaz[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳–    داخلی:

شماره و محل اتاق: شماره   – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**************************************************************************************************************

مهدی عبادی جامخانه

دکتری مهندسی عمران گرایش سازه

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • اعضای کامپوزیت
 • اندرکنش خاک و سازه
 • وسایل کنترل غیرفعال لرزه ای

پست الکترونیکی:M.ebadi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳–    داخلی:

شماره و محل اتاق: اتاق شماره ۱۳۱۰ – طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

************************************************************************************************************

dr.alireza-heidari

علیرضا حیدری

دکتری تخصصی مهندسی سیستم های انرژی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • مدلسازی سیستم های انرژی
 • بهینه سازی و مدیریت انرژی
 • پایداری و امنیت انرژی
 • انرژی و محیط زیست
 • انرژی های تجدیدپذیر

پست الکترونیکی:a.heidari[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳–    داخلی:

شماره و محل اتاق:  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

************************************************************************************************************

صالحه عباسپور

دکتری مهندسی شیمی گرایش پلیمر

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 •  فیزیک پلیمرها، نانوکامپوزیت­های پلیمر/آلوتروپ­های کربن، بایوپلیمرها

پست الکترونیکی:s.abbaspoor[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**********************************************************************************************

زهره کریمی

سمت : سرپرست گروه مهندسی کامپیوتر

دکتری مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

 • یادگیری ماشین، داده کاوی، پردازش متن، الگوریتم های تکاملی

پست الکترونیکی: z.karimi[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی

**********************************************************************************************

فهیمه رفیعی

فهیمه رفیعی

سمت : سرپرست گروه مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران – گرایش ژئوتکنیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: مدلسازی فیزیکی، ژئوتکنیک لرزه‌ای، پی‌های عمیق، ژئوتکنیک زیست‌محیطی

پست الکترونیکی: rF.Rafiee[AT]du.ac.i

شماره تلفن مستقیم: ۳۱۱۷۷۰۰۳-۰۲۳   –    داخلی:

شماره و محل اتاق:  طبقه سوم ساختمان خواجه نصیر الدین طوسی