×

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

   

 

 

 

 

 

معاون آموزشی دانشکده

محمد آسیایی  

دکتری مهندسی برق - الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر

پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir

شماره تلفن :  ۷ – ۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱   ، داخلی : ۴۳۷

محل و شماره اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره 562

بالا