محمد حسین طالب پور

سمت: مدیرگروه آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه – بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن داخلی: ۶۲۳

محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی – ۵۷۸