Monthly Archives

خرداد ۱۳۹۵

بازدید دانشجویان رشته مهندسی برق از نیروگاه شهید سلیمی نکا

By | اصلی | No Comments

بازدید دانشجویان رشته مهندسی برق از نیروگاه شهید سلیمی نکا در تاریخ ۳۰/۲/۹۵، دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه دامغان از نیروگاه شهید سلیمی نکا بازدید کردند و با قسمت های…

Read More