×

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

رضا مرتضوی

دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سمت :رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: امنیت در پایگاه داده
پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶  با داخلی: ۴۳۸
شماره و محل اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره 561

 محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق - الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir
شماره تلفن :  ۷ – ۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱   ، داخلی : ۴۳۷
محل و شماره اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره 562

 علیرضا آلبویه

دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control
پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   7 الی  3522081 - 023       داخلی: 624
محل و شماره اتاق: طبقه دوم ساختمان خوارزمی جدید 579

 بهزاد بقراطی

دکتری مهندسی برق- الکترونیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
زمینه کاری: الکترونیک  هسته ای
پست الکترونیکی: behzad_bhd[at]yahoo.com
شماره تماس:  ــــــ
محل و شماره اتاق: طبقه دوم ساختمان خوارزمی - راهروی اساتید اتاق شماره 269


محمد پازکی

دکتری مهندسی برق - قدرت
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قدرت- حفاظت سیستم‌های قدرت، ادوات FACTS، کیفیت توان، کاربرد روش‌های هوشمند در سیستم‌های قدرت
پست الکترونیکی: Pazoki.m[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: 623
محل و شماره اتاق کار: طبقه دوم ساختمان خوارزمی جدید 578

 


سیده ملیحه خاتمی

کارشناس ارشد سخت افزار
مرتبه علمی: مربی
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir
شماره تلفن: 35220081-6   داخلی: 329
شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق 406

 


میثم زارعی

دکتری برق - الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mzareiee[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: 331
محل و شماره اتاق کار: همکف ساختمان خوارزمی جدید 408

 


سیده حمیده عرفانی    

کارشناسی ارشد نرم افزار
مرتبه علمی: مربی

سمت : مدیر گروه آموزش مهندسی کامپیوتر
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir
شماره تلفن: 35220081-6   داخلی: 407
شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق 328

 


منصوره معادی

کارشناسی ارشد صنایع - تحلیل سیستمهای اجتماعی، اقتصادی

مرتبه علمی : مربی
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir
تلفن محل کار: 35220081-5  داخلی:329
آدرس محل کار:  همکف ساختمان خوارزمی دانشگاه دامغان  اتاق 406

 


رسول محبی

دکتری مکانیک- تبدیل انرژی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد
پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   7 الی  3522081 - 023       داخلی: 374
محل و شماره اتاق: همکف ساختمان خوارزمی 420

 


مهسا مهراد

دکتری برق- الکترونیک
سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی برق
مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mmehrad[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: 331
محل و شماره اتاق کار: همکف ساختمان خوارزمی جدید، 408

 


رضا ناظم نژاد   

دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماند

پست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   7 الی  3522081 - 023       داخلی: 413
محل و شماره اتاق: طبقه دوم ساختمان خوارزمی جدید 579

 


رسول جمشیدی   

دکتری صنایع- صنایع

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:

شماره تلفن مستقیم:  35220081-4    داخلی 488
محل و شماره اتاق: اتاق 418  همکف خوارزمی

 


محمد حسین طالب پور

دکتری عمران

سمت: مدیرگروه آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه - بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن داخلی: 623

محل و شماره اتاق: طبقه دوم ساختمان خوارزمی - 578


اصغر فیضی

دکتری برق - مخابرات

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: پردازش سیگنال های دیجیتال و بینایی ماشین، سیستم های مخابرات دیجیتال، باز شناسی الگو و یادگیری ماشین، نظریه اطلاعات و کدینگ، پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 330

شماره و محل اتاق کار: طبقه همکف ساختمان خوارزمی جدید- اتاق 417

 


محمدرضا رضایی

دکتری مهندسی مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: روش های تغییرشکل پلاستیکی شدید، مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، مواد کامپوزیتی ، فلزات آمورف

پست الکترونیکی:  m.r.rezaei@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 380

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف - اتاق 547

 


مهدی فرزین فر

دکتری برق

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی: m.farzinfar@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 372

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف - اتاق 401

 


سبحان محمدیان

دکتری برق - الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، کیفیت توان

پست الکترونیکی: s.mohamadian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 372

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف - اتاق 401

 


جواد عباسی آقاملکی

دکتری برق - الکترونیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 380

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف - اتاق 547پ

 


حامد  فضل الله تبار

دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

  • تحلیل و هوش تجاری و برنامه ریزی اقتصادی کسب و کار
  • برنامه ریزی مسیر سیستم های تولید اتوماتیک
  • مهندسی قابلیت اطمینان و پایایی
  • مدل های تصمیم گیری و روشهای بهینه سازی آماری
  • برنامه ریزی زنجیره تامین
  • مدیریت هوشمند فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی:hfazl[AT]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 623

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه دوم - اتاق 578

 


سید هادی رستمیان

دکتری مکانیک - تبدیل مواد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا- آیرودینامیک

کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

زمینه های مورد علاقه:

انتقال حرارت، نانوسیالات، مبدل های حرارتی، تهویه مطبوع، انرژی های تجدید پذی

پست الکترونیکی:  h.rostamian@du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 35220081-6 داخلی 624

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف - اتاق 579

بالا