رضا مرتضوی

دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سمت :سرپرست دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶  با داخلی: ۴۳۸
شماره و محل اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره ۵۶۱

 


محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir
شماره تلفن :  ۷ – ۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱   ، داخلی : ۴۳۷
محل و شماره اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره ۵۶۲

 


علیرضا آلبویه

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control
پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۶۲۴
محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی جدید ۵۷۹

 


بهزاد بقراطی

دکتری مهندسی برق- الکترونیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
زمینه کاری: الکترونیک  هسته ای
پست الکترونیکی: behzad_bhd[at]yahoo.com
شماره تماس:  ــــــ
محل و شماره اتاق: طبقه دوم ساختمان خوارزمی – راهروی اساتید اتاق شماره ۲۶۹

 


محمد پازکی

دکتری مهندسی برق – قدرت
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: قدرت- حفاظت سیستم‌های قدرت، ادوات FACTS، کیفیت توان، کاربرد روش‌های هوشمند در سیستم‌های قدرت
پست الکترونیکی: Pazoki.m[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: ۶۲۳
محل و شماره اتاق کار: طبقه سوم ساختمان خوارزمی جدید ۵۷۸

 


سیده ملیحه خاتمی
مرتبه علمی: مربی
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir
شماره تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶   داخلی: ۳۲۷
شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق ۴۰۶

 


میثم زارعی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mzareiee[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: ۳۳۱
محل و شماره اتاق کار: همکف ساختمان خوارزمی جدید ۴۰۸

 


سیده حمیده عرفانی    
مرتبه علمی: مربی

سمت : مدیر گروه آموزش مهندسی کامپیوتر
زمینه تخصصی:
آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir
شماره تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶   داخلی: ۳۲۸
شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق

 


منصوره معادی

مرتبه علمی : مربی
زمینه تخصصی:
پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir
تلفن محل کار: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۵  داخلی:۳۲۹
آدرس محل کار:  همکف ساختمان خوارزمی دانشگاه دامغان

 


رسول محبی

دکتری مکانیک- تبدیل انرژی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد
پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۳۷۴
محل و شماره اتاق: همکف ساختمان خوارزمی ۴۲۰

 


مهسا مهراد
سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی برق
مرتبه علمی: استادیارزمینه تخصصی:  الکترونیک
پست الکترونیکی: mmehrad[at]du.ac.ir
شماره تلفن داخلی: ۳۳۱
محل و شماره اتاق کار: همکف ساختمان خوارزمی جدید، ۴۰۸

 


رضا ناظم نژاد   

دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماندپست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir
شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۴۱۳
محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی جدید ۵۷۹

رسول جمشیدی   

سمت: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی:

شماره تلفن مستقیم:  ۳۵۲۲۰۰۸۱-۴    داخلی ۴۸۸
محل و شماره اتاق: اتاق ۴۱۸  همکف خوارزمی

محمد حسین طالب پور

سمت: مدیرگروه آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: سازه – بهینه یابی سازه ها، روش های فراابتکاری، مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای

پست الکترونیکی: M.H.Talebpour[at]du.ac.ir

شماره تلفن داخلی: ۶۲۳

محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی – ۵۷۸


اصغر فیضی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: پردازش سیگنال های دیجیتال و بینایی ماشین، سیستم های مخابرات دیجیتال، باز شناسی الگو و یادگیری ماشین، نظریه اطلاعات و کدینگ، پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ داخلی ۳۳۰

شماره و محل اتاق کار: طبقه همکف ساختمان خوارزمی آزمایشگاهی- ۵۴۷

محمدرضا رضایی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ داخلی ۳۸۰

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف – اتاق ۵۴۷

مهدی فرزین فر

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ داخلی ۳۷۲

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف – اتاق ۴۰۱

سبحان محمدیان

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ داخلی ۳۷۲

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف – اتاق ۴۰۱

جواد عباسی آقاملکی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی:

شماره تلفن مستقیم : ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ داخلی ۳۸۰

شماره و محل اتاق کار:ساختمان خوارزمی جدید- طبقه همکف – اتاق ۵۴۷