مسابقات طراحي ماشين هاي DC

/ / اخبار گروه برق, اصلی

اولین دوره مسابقات طراحی ماشین های DC روز سه شنبه ۹۶/۱۰/۵ به همت انجمن علمی مهندسی برق و با همکاری معاونت فرهنگی و مرکز نوآوری در دانشگاه دامغان برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات ۱۴ تیم دانشجویی حضور داشتند که در پایان سه تیم از تیم های شرکت کننده به مقام های اول تا سوم دست یافتند که به سه تیم برتر و تیم دارای بهترین طراحی جوایزی اهدا گردید.
لازم به توضیح است هدف اصلی از طراحی این مسابقات در دنیا کسب ایده هایی برای طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی است که با حداقل وزن، حداکثر شتاب و توان را داشته باشند.