ریاست جدید دانشکده فنی و مهندسی

By خرداد ۳, ۱۳۹۵اصلی

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر عبدالعلی بصیری ریاست محترم دانشگاه دامغان، جناب آقای دکتر رضا مرتضوی از تاریخ ۹۵/۲/۲۷ به سمت سرپرست دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردید.

متن حکم ریاست محترم دانشگاه به این شرح است:

                        پست ها (مسئولیت ها) امانت است. امام علی (ع)

جناب آقای دکتر رضا مرتضوی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

با سلام

احتراما با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و حسن سلوک جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت “سرپرست دانشکده فنی و مهندسی” منصوب می شوید. امید است با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف و سیاست ها و برنامه های دانشگاه، شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر امور علمی- آموزشی آن دانشکده باشیم. در این راستا با بهره مندی از ایده صاحبنظران، اعضای هیأت علمی و کارکنان آن دانشکده، می توان زمینه تحقق اهداف و برنامه ها به ویژه موارد زیر را فراهم آورد:

  1. افزایش همگرایی و استفاده از خرد جمعی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت اهداف علمی و آموزشی و پژوهشی دانشکده
  2. بهبود مناسبات استاد و دانشجو به منظور استفاده دانشجویان از تمامی ظرفیت علمی، اخلاقی و فرهنگی اساتید
  3. ارتقای کیفیت آموزشی از طریق نظارت بر حضور تمام وقت اعضای هیأت علمی و ایجاد تحول در روش های آموزش
  4. تجهیز و تکمیل امکانات آزمایشگاهی با عنایت به نوپا بودن دانشکده

توفیق روز افزون و موفقیت شما را در حسن انجام امور محوله (به شرح پیوست) از خداوند متعال خواستارم.

با آرزوی توفیق الهی

                                                                                                     عبدالعلی بصیری

رئیس دانشگاه دامغان