برگزاری مسابقه چالش جاذبه در دانشکده فنی و مهندسی

/ / اصلی

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و به همت انجمن مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و همیاری بخش ارتباط با صنعت و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه مسابقه چالش جاذبه در روز سه شنبه ۲۸/۹/۹۶ ، برگزار گردید.این مسابقه برای سومین دوره در دانشگاه برگزارشد، در این دوره از مسابقات ۲۹ تیم حضور داشتند و باهم به رقابتی جذاب و دیدنی پرداختند.

برگزاری این مسابقه با حضور تنی چند از مسئولین دانشگاه از جمله، معاونت محترم پژوهشی، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه و رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکتر مرتضوی و معاونین و مدیران گروهها برگزار گردید.

[metaslider id=”1818″]

هیأت داوران این مسابقه عبارت بودند از :

آقای دکتر آل بویه ، آقای دکتر محبی ، آقای دکتر رستمیان ، اعضاء محترم هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و آقای نیکجو مسئول انجمن علمی مکانیک .