اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان سال سوم و چهارم

By اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵اصلی

دانشجویان محترم سال سوم و چهارم در سیستم گلستان نسبت به ثبت نام برای دو درس پروژه و کارآموزی در نیم سال تابستان ۹۴-۹۵ اقدام فرمایند.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی از تاریخ ۹۵/۲/۱۸ لغایت ۹۵/۳/۷ به مدیران گروه مراجعه فرمایید.